en-Ege Bölgesi Dar Çaplı Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajları

Bölgedeki jeotermal rezervin araştırılması amacıyla yapılacak sondajların 2.000 metreden daha derin olması hedeflenmektedir. Sondajlar ve sonrasında yapılacak kuyu testleri ve ölçümler sayesinde bölgenin jeotermal potansiyeli belirlenecektir.